De Coalitie en Contact

Samen naar nul verkeersslachtoffers in 2050

De Verkeersveiligheidscoalitie bestaat sinds 2017 en is een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeersveiligheid.

De coalitie bestaat uit: ANWB, Aon, BOVAG, CBR, Connekt, kennisplatform CROW, de Vereende, evofenedex, Fietsersbond, Fonds Slachtofferhulp, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Interpolis, Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, Koninklijk Nederlands Vervoer, Leer in het Verkeer, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NXP, RAI Vereniging, RDW, Royal HaskoningDHV, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, SWOV, TeamAlert, Transport en Logistiek Nederland, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, Veilig Verkeer Nederland, VeiligheidNL, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Verkeersslachtoffers, Vervoerregio Amsterdam, VIA, VNA, Waarborgfonds Motorverkeer

Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Contactpersonen

Secretariaat Verkeersveiligheidscoalitie -
verkeersveiligheidscoalitie@anwb.nl

Persdienst ANWB -
persdienst@anwb.nl
0882696239