Convenant

Aandacht in het verkeer

Om met zoveel mogelijk partijen afleiding in het verkeer tegen te gaan wordt op 13 september a.s. de nieuwe campagne “Aandacht in het verkeer” gelanceerd.

Deze campagne is een aanvulling op het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’, waar inmiddels ruim 40 organisaties hun handtekening onder hebben gezet.  Onder de deelnemers zijn werkgevers, campagnemakers, producenten (bijv. van voertuigen, apps, telefoons, in-car appatuur, etc.), verzekeraars, leasemaatschappijen, etc. Zij hebben de afspraak gemaakt om toe te werken naar de norm die is omschreven in het position paper voor het gebruik van smartfuncties in het verkeer. Het gaat daarbij niet alleen over smartphones maar ook over in-car apparatuur en bijvoorbeeld wearables.

De norm bestaat uit de volgende punten, die zijn uitgewerkt in het position paper:

  1. Voorkom invoeren van tekst op smart devices tijdens beweging in het verkeer
  2. Voorkom verleiding om diensten te raadplegen die niet gerelateerd zijn aan deelname aan het verkeer
  3. Sta communicatie toe wanneer de andere uitgangspunten niet in het geding komen
  4. Houd de ogen zoveel mogelijk op de weg: beperk informatie tot wat in één oogopslag kan worden waargenomen
  5. Houd zoveel mogelijk de handen aan het stuur van het voertuig (waaronder auto en fiets): minimaliseer manuele bediening van het device
  6. Voorkom langdurige en intensieve mentale afleiding
  7. Draag de sociale norm uit
  8. Smart Mobility diensten moeten toegevoegde waarde bieden

Het initiatief voor het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ komt voort uit een samenwerking tussen TeamAlert, Flitsmeister, ANWB, VVN, Nederland-ICT, Fietsersbond en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees meer hierover op de pagina ‘Afleiding in het verkeer‘.

Campagne start 13 september 2018

De campagne wordt gelanceerd op 13 september 2018. Wil je de campagne steunen of meedoen, ga dan naar www.verkeersveiligheidscampagnes.nl
Vanaf 14:00 uur vandaag staan alle materialen daar vrij om te downloaden.

Meedoen kan nog!

Het is nog steeds mogelijk om mee te doen!! Wij nodigen u van harte uit om het convenant te tekenen en zo bij te dragen aan het voorkomen van ongevallen door afleiding. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de partijen die reeds mee doen. Wij hopen dat wij de uwe hier binnenkort aan toe kunnen voegen. Voor meer informatie kunt u het convenant met bijbehorend position paper hieronder downloaden. U kunt ook een e-mail sturen naar verkeersveiligheidsdiner@anwb.nl

Convenant Veilig gebruik smartfuncties

Position paper

Deelnemende partijen tot nu toe