Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit

Het gaat niet langer goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Door het stijgende aantal verkeersslachtoffers dreigt Nederland zijn internationale koppositie als verkeersveilig land kwijt te raken (vanuit de top drie naar plek negen). De feiten onderstrepen de urgentie...

…van het verbeteren van de verkeersveiligheid. Enkele tientallen organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben daartoe de handen ineen geslagen. Zij signaleren dat de verkeersveiligheid afneemt en dat actie dringend noodzakelijk is. In 2017 vielen er 613 doden in het verkeer in Nederland. Na de jarenlange daling tot 570 doden in 2013 en 2014 en de daaropvolgende toename tot 629 doden in 2016, zien we nu weer een lichte daling in 2017.Het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe. In 2016 raakten naar schatting 21.400 personen ernstig gewond in het verkeer in Nederland, iets meer dan de 21.300 in 2015. Daarmee is het aantal ernstig verkeersgewonden het hoogste sinds 1993, het eerste jaar waarvoor dit aantal is bepaald.

Nederland raakt koppositie kwijt

Verkeersongevallen zorgen iedere dag weer voor enorm veel leed bij slachtoffers en nabestaanden. Dringende maatregelen zijn nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Ruim 30 organisaties hebben daarom in 2017 een gezamenlijk manifest ontwikkeld: “Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit”. De deelnemers stellen daarin dat Nederland zijn internationale koppositie als verkeersveilig land in rap tempo kwijtraakt, van een vaste top drie plaats naar inmiddels de negende positie op de wereldlijst. Ook wijst de coalitie op  de maatschappelijke kosten: ongevallen zorgen voor een schade van maar liefst 14 miljard euro per jaar, kijkend naar onder meer (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging.

Verkeersveiligheidsmanifest

In het Verkeersveiligheidsmanifest spreken de betrokken organisaties uit dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht. Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. Beter benutten van kennis en innovatie zijn nodig, evenals effectievere handhaving en betere registratie en monitoring. Overheid en andere betrokkenen moeten daarin samen optrekken.

Tientallen aanbevelingen

Via een vijftal oplossingsrichtingen doet de coalitie tientallen aanbevelingen, zoals het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere fietsinfrastructuur: bijna de helft van de ernstige verkeersgewonden is fietser. De nieuwe Omgevingswet biedt de decentrale overheden de mogelijkheid om het ruimtelijk beleid goed vorm te geven. Ook door middel van veiligere en slimmere voertuigen – zoals systemen om binnen de rijbaan te blijven, noodremsystemen en intelligente snelheidsassistenten (ISA) – kan de veiligheid in het verkeer worden vergroot.

Naast een goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Teveel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen, en daarbovenop komt nog een groeiend  probleem: afleiding door gebruik van de smartphone.

Manifest in regeerakkoord

Met het Manifest roept de Verkeersveiligheidscoalitie het nieuwe kabinet om verkeersveiligheid tot nationale prioriteit te maken. Ook geven de organisaties in de coalitie aan waar ze zelf aan werken om het verkeer veiliger te maken. Het Verkeersveiligheidsmanifest is tijdens de kabinetsformatie onverkort overgenomen in het regeerakkoord. De coalitie is zeer verheugd met het belang dat het Kabinet hecht aan betere verkeersveiligheid.

Meer lezen? Download hieronder het Manifest

 

Manifest downloaden