Verkeersveiligheidscoalitie benadrukt noodzaak duidelijk beleid verkeersveiligheid

Het samenwerkingsverband van organisaties binnen het verkeersveiligheidsdomein mist verkeersveiligheid in het onderhandelingsakkoord dat gisteren werd gepresenteerd. Verkeersveiligheid komt niet aan bod binnen de afspraken die gemaakt zijn door de betrokken partijen, terwijl de daling van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers al jaren stagneert en het aantal ernstig verkeersgewonden zelfs stijgt. Verkeersongevallen zorgen voor onnoemelijk menselijk leed en kosten de maatschappij jaarlijks 27 miljard euro. Dit is wat betreft de Verkeersveiligheidscoalitie volstrekt onacceptabel. De Verkeersveiligheidscoalitie roept de partijen daarom op om aandacht te blijven houden voor veiligheid in het verkeer en vaart te maken met beleid dat past bij de ambitie om het aantal slachtoffers terug te brengen.

Duidelijk beleid nodig

De politiek en de organisaties binnen de Verkeersveiligheidscoalitie werken al jaren samen aan het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Er zijn goede stappen gezet, maar het bereiken van de doelstelling van nul verkeersslachtoffers in 2050 vraagt om duidelijk beleid. De organisaties binnen de Verkeersveiligheidscoalitie roepen de coalitiepartijen op om de aandacht hiervoor niet te laten verslappen. Om de doelstellingen te behalen is nu beleid nodig dat ondersteund wordt door voldoende budget en een tijdspad.

Lange termijn

Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is een proces van de lange adem. Dat betekent dat een langetermijnvisie nodig is met bijbehorend langetermijnbeleid. De Verkeersveiligheidscoalitie biedt de kennis en ervaring van de betrokken organisaties aan om hier nu stappen te zetten.

Eerder dit jaar deed de Verkeersveiligheidscoalitie een appèl aan de politiek om flink te investeren in verkeersveiligheid en om de wegen veiliger te maken voor alle weggebruikers. De meeste winst voor de verkeerveiligheid is volgens de coalitie te behalen door nu in te zetten op fietsveiligheid en handhaving.

Verkeersveiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen – Verkeersveiligheidscoalitie