Verkeersveiligheidscoalitie over nieuwste ongevalscijfers: Vergroot pakkans en investeer in fietsveiligheid

Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er in 684 mensen omgekomen in het
verkeer in 2023. Dat zijn er 61 minder dan in 2022, maar elk verkeersslachtoffer
blijft er één te veel. De Verkeersveiligheidscoalitie blijft daarom de noodzaak
benadrukken van versnelde structurele investeringen in verkeersveiligheid.
Eerder dit jaar deed de Verkeersveiligheidscoalitie een appèl aan de politiek om flink
te investeren in verkeersveiligheid om de wegen veiliger te maken voor alle
weggebruikers. De meeste winst voor de verkeerveiligheid is volgens de coalitie te
behalen met de volgende vijf ingrepen:

 • Investeer in veilige fietsinfrastructuur, zoals vrijliggende en bredere fietspaden.
  Dat is de beste manier om ongevallen te voorkomen.
 • Stimuleer het dragen van een fietshelm en geef meer informatie en advies over
  het gebruik van fietshelmen.
 • Stimuleer 30 km/u binnen de bebouwde kom, waar het onveilige situaties
  verbetert.
 • Innoveer met handhaving: geef boa’s meer bevoegdheden om op te treden bij
  verkeersovertredingen + plaats meer Monocams tegen appen in het verkeer.
  Maak de investeringsimpuls van het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV)
  een structurele financiering.

In 2023 zijn er 684 verkeersdoden door het CBS vastgesteld. Dat zijn er 61 minder
dan vorig jaar, maar de trend blijft nog altijd zorgelijk. In totaal kwamen 270 fietsers
om het leven en 194 inzittenden van een personenauto. 32% van de fietsdoden viel
bij een eenzijdig ongeluk. Ook werden afgelopen jaar 76.400 fietsers behandeld op de
Spoedeisende Hulp als gevolg van een verkeersongeval.
“Afgelopen jaar zijn er 684 mensen niet thuisgekomen door een ongeval in het
verkeer. Aan dit soort cijfers mag je toch nooit gewend raken”, aldus Marga de Jager,
namens de Verkeersveiligheidscoalitie. “Het aantal verkeersdoden mag dan iets
gedaald zijn ten opzichte van 2022, het blijft onverminderd hoog. Daarom is het
noodzakelijk om te investeren in veilige fietsinfrastructuur en om de
handhavingscapaciteit te vergroten. Als er meer kans is om aangehouden of beboet te
worden, zorgt dit voor ander gedrag op de weg.”

Het kabinet heeft een ambitie van 0 verkeersslachtoffers in 2050. Deze doelstelling
raakt echter steeds verder buiten bereik. De daling van het aantal dodelijke
verkeerslachtoffers stagneert al jaren. Verkeersongevallen zorgen voor onnoemelijk
menselijk leed en kosten de maatschappij jaarlijks 27 miljard euro.

De Verkeersveiligheidscoalitie bestaat sinds 2017 is een samenwerkingsverband van enkele
tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor
betere verkeersveiligheid. De Coalitie bestaat uit de ANWB, Aon, BOVAG, CBR, Connekt,
kennisplatform CROW, de Vereende, Evofenedex, Fietsersbond, Gemeente Amsterdam, Gemeente
Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Interpolis, Interprovinciaal Overleg (IPO),
Koninklijk Nederlands Vervoer, leerinhetverkeer.nl, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NXP, RAI
Vereniging, RDW, Royal HaskoningDHV, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, SWOV, TeamAlert,
TLN, TNO, TU/e Eindhoven University of Technology, Veilig Verkeer Nederland, Verbond van
Verzekeraars, Vereniging Verkeersslachtoffers, Vervoerregio Amsterdam VIA, VNA.