Verkeerveiligheidsdiner

Het Verkeersveiligheidsdiner is voor het eerst door de ANWB georganiseerd in september 2015. Hiermee werd voortgebouwd op een initiatief van IPO, SWOV en NL Ingenieurs. Deze organisaties organiseerden in het voorjaar van 2015 nl. een zg. ‘Bestuursdiner’ waarbij diverse belanghebbenden o.g.v. verkeersveiligheid bijeen kwamen om te bespreken hoe het aantal verkeersslachtoffers omlaag zou kunnen worden gebracht. Eén van de conclusies was dat het wenselijk was om een vervolg te geven aan dit initiatief en regelmatig bij elkaar te komen. De ANWB heeft aangeboden dit te organiseren. Onder de noemer “Verkeersveiligheidsdiner” is dit inmiddels een jaarlijks maatschappelijk evenement geworden, met als doel gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen om verkeersveiligheid te verbeteren. Tussen de diners door zijn werkgroepen aan de slag gegaan rond diverse thema’s. Over de werkgroepen die momenteel actief zijn vindt u meer informatie elders op deze website.

De afgelopen jaren waren toonaangevende sprekers te gast, zoals bijv. Jean Todt (FIA President en UN Special Envoy for Road Safety), Max Verstappen (F1 coureur) en Violeta Bulc (Eurocommissaris voor Transport). In september 2018 is het verkeersveiligheidsdiner voor de 4e maal georganiseerd. Minister van Infrastructuur en Waterstaat was daarbij aanwezig.

Als gevolg van de coronapandemie vond in 2020 geen verkeersveiligheidsdiner plaats.

Speeches