Afleiding in het verkeer

Op naar een nieuwe sociale norm

Smartfuncties op telefoons, in-car touchscreens en navigatiesystemen kunnen bijdragen aan een veilige uitoefening van de verkeerstaak. De verleiding is echter groot om ook gebruik te maken van functies die niet bedoeld zijn voor het verkeer, zoals sociale media, spelletjes en telefoneren. De werkgroep “afleiding in het verkeer” wil met een convenant (Gebruik smartfuncties in het verkeer) en een reclamecampagne (vervanging van de huidige campagne “Onderweg ben je OFFline”) het onverantwoord gebruik van smartfuncties in het verkeer (bij alle vervoerwijzen) substantieel terugbrengen. De campagne wordt ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van I&M.

Sociale norm en convenant ‘Gebruik smartfuncties in het verkeer’ (2017-2027)

Op 6 september 2017, tijdens het verkeersveiligheidsdiner, wordt het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ getekend. Het is de uitwerking van de door de kopgroep uitgesproken wens in 2016 om toe te werken naar een nieuwe sociale norm voor het gebruik van smartfuncties in het verkeer. Met een aanpak die afleiding zoveel mogelijk voorkomt, waardoor verkeersdeelnemers zich maximaal op hun verkeerstaak kunnen concentreren. De convenantpartners onderschrijven de volgende sociale norm:

“Het is normaal om je aandacht op de rijtaak en de weg te houden”

Ontwikkelaars, producenten, werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd het convenant mee te ondertekenen. Mede ingegeven door de recente toename van het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden maken de convenantpartners bovendien een gezamenlijk statement ten aanzien van afleiding in het verkeer:

“We accepteren in Nederland geen slachtoffers waarbij afleiding door het gebruik van smartfuncties in het verkeer een rol speelt”

Daarbij is het gedrag van de individuele verkeersdeelnemer essentieel. Om een juiste gedragsverandering te stimuleren werken de convenantpartners toe naar het volgende gewenste doelgedrag:

“Je hebt volledige aandacht in het verkeer doordat je alleen gebruik maakt van functies die je niet afleiden van een veilige uitvoering van de rijtaak”

Campagne

Parallel aan de ontwikkeling van het convenant hebben partijen met elkaar gewerkt aan een nieuwe campagne die de sociale norm en het doelgedrag moeten laden richting publiek. Want iedereen weet dat dankzij sociale media vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij zijn, altijd bereikbaar. Dat is fijn. En dat dat ook negatieve effecten heeft. Slingerende fietsers, bijna botsingen of echte ongelukken. Appen in het verkeer is gevaarlijk. Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is samen met onder andere ANWB, Flitsmeister, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, TeamAlert, Nederland ICT en provincies een grootschalige campagne voor aandacht op de weg ontwikkeld. Deze partijen gaven donderdag 13 september 2018 het startsein voor de nieuwe verkeersveiligheidscampagne MONO. MONO staat letterlijk voor één of alleen. Nederland gaat ongestoord onderweg.

Klik hier voor meer informatie: www.mono.nl

Deelnemers:

Team Alert (Voorzitter)
Fietsersbond
ANWB
Veilig Verkeer Nederland
Nederland ICT
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Hogeschool Utrecht
Flitsmeister

Terug naar overzicht