Verkeersveiligheids­initiatieven

Benutten van marktinnovaties

Een van de sporen in het actieplan van 2016 betrof ‘gedragsbeïnvloeding’. Doel van dit spoor is om verkeersgedrag positief te beïnvloeden. De gemeente Rotterdam wierp zich op als trekker en ging met een werkgroep aan de slag.

De traditionele inzet van middelen (verkeerseducatie, handhaving) volstaat niet meer en kan worden verrijkt met instrumenten en toepassingen die worden ontwikkeld in de markt. Daarmee worden nieuwe kanalen aangeboord die bijdragen aan gewenst gedrag. Voorbeelden zijn de App van verzekeraar Interpolis dat smartphonegebruik in het verkeer tegen gaat en de training voor pizzakoeriers van Motorverzekeraar KNMV.

Om werkgevers te stimuleren dat hun medewerkers gebruik gaan maken van nieuwe instrumenten, is het noodzakelijk om aanbieders van diensten en potentiële afnemers bij elkaar te brengen. De werkgroep zet in op twee sporen:

  1. Het inrichten van een (digitaal) platform dat aanbieders en afnemers bij elkaar brengt (denk bijvoorbeeld aan de marktplaats mobiliteit van de verkeersonderneming: http://www.verkeersonderneming.nl/mobiliteit/)
  2. Het uitvoeren van enkele aansprekende pilots, die helpen de marktplaats onder de aandacht van afnemers te brengen. De pilots zetten vooral in op ‘afleiding in het verkeer’. Dit is een van de sterkst groeiende oorzaken van ongevallen en tegelijkertijd een van de gebieden waar nog weinig beleid en wetgeving op bestaat.

De gemeente Rotterdam wil als werkgever graag het goede voorbeeld geven door de opzet van twee pilots:

Veilig rijden modus

Rotterdam plaatst de zogenaamde “Safe Drive Pod” in de pool-auto’s van de gemeente. De Safe Drive Pod is een besturingsapparaat dat de smartphone in de auto uitschakelt. Dit vermindert de afleiding in het verkeer aanzienlijk. Er vindt online-controle plaats: de werkgever krijgt een signaal als de Pod wordt uitgeschakeld.

Monitoring van het rijgedrag

Een connector in de auto registreert de wijze waarop de auto wordt bestuurd. Het bedrijf “SD-insight” monitort het rijgedrag van de automobilist (slingeren, remmen, optrekken, snelheid in bochten) en koppelt dit direct terug naar bestuurder en (anoniem) aan de werkgever. Enkele auto’s van inspecteurs van een van de deelgebieden worden hiermee uitgerust om ervaring met deze methode op te doen.

De resultaten worden in het digitale platform verder vormgegeven en ontwikkeld. De volgende stap is om het platform zo snel mogelijk te ontwikkelen en ondernemers aan te sluiten op de initiatieven.

Deelnemers:

Gemeente Rotterdam (voorzitter)
ANWB
VVN
TLN
KNMV
Politie

Terug naar overzicht