Veiligheid aanbesteding leaseauto’s

Investeren in veilige mobiliteit is rendabel!

Is kostenbesparing mogelijk door te investeren in veilige mobiliteit? Dat was de centrale vraag in de werkgroep veilige aanbesteding leasepark. In opdracht van Aon ontwikkelde een stagiaire van de NHTV (onderdeel van de Internationale Hogeschool Breda) een model waarmee kan worden berekend of investeren in veilige mobiliteit rendabel is. Aon heeft het model toegepast op haar eigen wagenpark en komt tot de conclusie dat Investeren in veilige mobiliteit loont!

Nederland telt ongeveer een miljoen zakelijke rijders. Onder meer door de toenemende populariteit van Private Lease groeit dit aantal nog steeds. In 2015 waren er 502.000 ongevallen waarbij auto’s betrokken waren (Bron: Verbond van Verzekeraars). Uit onderzoek blijkt (Schutten, Vriend, Oldenziel & Bloemhoff, 2006) dat in Nederland 26% van de verkeersongevallen plaatsvindt tijdens woon-werkverkeer en 7% onder werktijd. Daarmee is 33% van de verkeersongevallen werk gerelateerd. Dat zijn jaarlijks ruim 165.000 verkeersongevallen.

De kosten van mobiliteit zijn voor werkgevers hoog maar worden vaak onderschat. Dit komt ook omdat kosten veelal verspreid zijn over verschillende afdelingen en daarmee zijn ze moeilijk inzichtelijk te maken. Meestal wordt alleen gekeken naar de kosten van bezit en gebruik, inclusief verzekeringen, belastingen en brandstofkosten. De indirecte kosten worden vaak ‘vergeten’, inclusief de kosten door verkeersongevallen en schades. Denk daarbij aan kosten verbonden aan arbeidsongeschiktheid, uitstroom van werknemers en verhoging van verzekeringspremies.

De ontwikkelde rekenmethode houdt hier wel rekening mee en is toegepast op het wagenpark van een groot chemisch bedrijf en op het wagenpark van Aon zelf. Om de methodiek te valideren heeft de werkgroep deze ook toegepast op een andere dienstverlener en is de ANWB zelf aan de slag gegaan met deze methodiek voor gele en grijze kentekens.

De (tussentijdse) conclusies zijn bijzonder positief. Investeren in veilige mobiliteit is niet alleen kostendekkend maar kan ook forse besparingen opleveren. Om de methodiek verder aan te scherpen zijn we op zoek naar meer werkgevers die als casus willen testen of investeren in veilige mobiliteit ook voor hen rendabel is.

Uitdagingen voor morgen

De werkgroep is ambitieus en ziet veel mogelijkheden om vanuit het zakelijk rijden de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de komende periode wil de werkgroep het volgende bewerkstelligen:

  • Zakelijke rijders beter bekend maken met de veiligheidsvoorzieningen in auto’s. In de transitie periode tot (semi-)autonoom rijden helpt het als bestuurders gewend raken aan software die verkeersbeslissingen neemt of bij afleiding van de chauffeur zelfstandig ingrijpt.
  • Een appel doen op autofabrikanten, importeurs, lease- en verhuurbedrijven om ‘af fabriek’ zoveel mogelijk auto’s te voorzien van veilige systemen en bij aflevering voldoende aandacht te geven aan de werking van deze voorzieningen en wanneer te gebruiken. Recente cijfers geven helaas nog het beeld dat meer dan 50% van de bestuurders de veiligheidssystemen niet gebruikt.
  • In het najaar starten met diverse tests op de openbare weg om -in navolging van de Nationale Platoontest 2016- mensen bekend te maken met comfort- en veiligheidsaspecten van bijvoorbeeld Adaptive Cruise Control, Blind Spot Assist, Automated Emergency Braking System en Lane Departure Warning. Bijgevoegde tabel laat zien dat de impact op veiligheid enorm kan zijn.
  • Richting werkgevers duidelijk maken welke innovaties er allemaal al zijn (en er aankomen) en hoe een werkgever deze kan gebruiken om de kosten van mobiliteit te verminderen. Om deze ontwikkelingen kracht bij te zetten worden werkgevers gestimuleerd om hun wagenpark te upgraden naar EuroNCAP Advanced.
  • Veiligheid hoog op de politieke agenda krijgen. Met het in april 2017 getekende Verkeersveiligheidsmanifest is hiermee een vliegende start gemaakt.

Deelnemers:

AON (Voorzitter)
ANWB
TNO
VNA

Effecten van ADAS (Advanced Driving Assist Systems) op de verkeersveiligheid van auto’s:

 

Terug naar overzicht