Ongevallen registratie

Stimuleren van aangiftebereidheid

Ongevallencijfers zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen hoe we het beste de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren. Het is belangrijk om te weten op welke locaties veel ongevallen plaatsvinden, welke vervoerswijzen vooral betrokken zijn en welke leeftijden. En liefst ook de oorzaak van de ongevallen en de gedragingen van de partijen. Verder zijn ongevallencijfers van belang om te monitoren wat de ontwikkeling is in het aantal ongevallen, aantal gewonden en aantal doden.

Dat was de reden om in 2012 Smart Traffic Accident Reporting (STAR) op te richten, met als doel een betrouwbare en complete database met geregistreerde ongevallen van politie en verzekeraars op te bouwen. Initiatiefnemers zijn de Politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA.  Sinds die tijd zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld die het maken van een innovatieve integrale verkeersveiligheidsaanpak vergemakkelijken. Een van de voorbeelden is de Mobiel Schade Melden app.

Een integraal verkeersveiligheidsbeleid is een taak van meerdere partijen. Daarom werken de oprichters van het STAR-initiatief in een initiatiefgroep samen volgens het principe van ‘Service4Data’. Het Stakeholdersoverleg van wegbeheerders, belangenorganisaties en onderzoekers geeft input vanuit ‘de markt’. De doelen en afspraken zijn vastgelegd in de STAR Safety Deal. Elke partij is volwaardig lid en draagt op haar unieke manier bij aan het doel: een efficiënte ongevallenregistratie en betrouwbare analyses door slimme software. In Nederland heeft STAR ervoor gezorgd dat er sinds 2014 historische ongevallendata beschikbaar zijn. Bovendien worden dagelijks actuele data gepubliceerd voor verkeersveiligheidsanalyses en -rapportages op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Terug naar overzicht