Meer geld naar handhaving en ongevallenregistratie

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 745 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008. De Verkeersveiligheidscoalitie doet daarom een maatschappelijk appèl: zet meer in op verkeershandhaving. En doe onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat maar liefst 88% van de leden verwacht dat er een kleine tot zeer kleine kans is om gepakt te worden. Handhaving is dan ook cruciaal om gedrag van mensen te veranderen. Het is daarom goed dat het kabinet geld reserveert om meer innovatief te handhaven, maar dit is niet genoeg. Er is ook extra capaciteit nodig om overtreders staande te houden. Niet alle overtredingen en gevaarlijke gedragingen zijn met innovatieve handhavingsmethodes, zoals flitspalen, te traceren. Denk bijvoorbeeld aan het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Alcoholgebruik in het verkeer is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld wijzen cijfers van I&O Research uit. Een mogelijke verklaring is dat grootschalige, zichtbare handhaving op rijden onder invloed fors is afgenomen. Daar komt bij dat er te weinig bekend is over het aantal doden en gewonden in Nederland door gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Informatie hierover in de ongevallenregistratie van de politie en in de ziekenhuisregistratie is onvolledig omdat er niet altijd op alcohol wordt getest. Over hoeveel er met drugs wordt gereden is nauwelijks iets bekend. De Verkeersveiligheidscoalitie pleit ervoor om geld voor onderzoek naar rijden onder invloed vrij te maken, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op: verkeersveiligheidscoalitie.nl

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert aanstaande woensdag 31 mei 2023 over verkeersveiligheid. Wat de Verkeersveiligheidscoalitie betreft het moment om door te pakken en het aantal verkeersslachtoffers gericht naar beneden te brengen met concrete maatregelen.

Het kabinet heeft een ambitie van 0 verkeersslachtoffers in 2050. Deze doelstelling raakt echter steeds verder buiten bereik. De daling van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers stagneert al jaren. Verkeersongevallen zorgen voor onnoemelijk menselijk leed; ze kosten de maatschappij jaarlijks 27 miljard euro.