Verkeer in de stad

De gezonde en verkeersveilige stad

Hoe maken we de (grote) steden verkeersveiliger en beter leefbaar? De werkgroep “Verkeer in de stad” ging hiermee aan de slag en plaatste accenten bij verkeersveiligheid en gezondheid, een gedeelde ontwikkeling van indicatoren en gezamenlijk inzicht in handhavingsgegevens.

Verkeersveiligheid en gezondheid

Fietsen en wandelen zijn goed voor de gezondheid. Om dit verder te stimuleren moeten de voorzieningen op orde zijn. Dat gaat samen met het maken van keuzes die meer ruimte geven aan fietsers en wandelaars en minder prioriteit geven aan de auto. De auto vraagt niet alleen schaarse ruimte, maar veroorzaakt ook emissie. Fijnstof is een probleem voor de fietser en de wandelaar, zeker in de binnensteden.

Het betekent ook oplossingen bedenken (en toepassen) voor de kwetsbaarheid op de fietspaden en de verschillende snelheden die we daarop zien. De drukte, de hogere snelheid en de mindere wendbaarheid vergoten de kans op ongevallen bij modaliteiten als de E-bike en de racefiets. Daarnaast neemt het aandeel oudere verkeersdeelnemers toe, een relatief kwetsbare doelgroep met een hoger risico op ongevallen. De werkgroep wil met de belangenverenigingen van de diverse doelgroepen in overleg om de problemen aan te pakken en oplossingen te realiseren.

Gedeelde ontwikkeling van indicatoren

Amsterdam brengt met haar zogenaamde Safety Performance Indicator (SPI) het (onveilige) gedrag van de weggebruiker in beeld. Dit kan betrekking hebben op het negeren van rood licht, afleiding op de fiets, het gebruik van alcohol, ontbreken van verlichting of snelheidsoverschrijdingen. De werkgroep wil klein beginnen met een gezamenlijk SPI-aanpak op de snelheidsoverschrijding op 50km/h wegen. Deze is kansrijk omdat de deelnemende gemeenten beschikken over de HERE-data die dit inzichtelijk kunnen maken.

Gezamenlijk inzicht in handhavingsgegevens

De teams “verkeer” van de politie hebben vier kerntaken; handhaving, advisering, bijzondere wetgeving handhaving en ongevallenafhandeling. Sturing in handhavingsprioriteiten vindt plaats in de driehoek (Openbaar Ministerie, Politie en Burgemeester). Daarnaast kent elke regio een handhavingsplan dat richting geeft aan de (lokale) handhavingsinzet.

De steden vragen om meer aandacht voor verkeershandhaving, maar van rijkswege wordt hier geen extra impuls aan gegeven. Als verkeer niet als prioriteit wordt benoemd in de jaarplannen van de driehoek, zal er geen extra aandacht zijn voor verkeershandhaving en blijft het een generieke taak.

De vraag aan Politie en Openbaar Ministerie is een gestructureerde(re) terugkoppeling van de handhavingsdata voor de vijf aangesloten gemeenten. Dit geeft input aan een aanpak voor de komende periode. Mocht dit niet lukken dan zullen de aangesloten gemeenten een gezamenlijke actie ondernemen in de richting van de Politie en het Openbaar Ministerie.

Deelnemers:

Gemeente Amsterdam (voorzitter)
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Gemeente Eindhoven
Fietsersbond
ANWB
RAI-vereniging
Vereniging Verkeersslachtoffers
Veilig Verkeer Nederland

Terug naar overzicht